بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ به کجا رسید؟

2

1399/9/2

21:59


دومین جلسه فوق العاده هیات دولت به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ به کجا رسید؟

دومین جلسه فوق العاده هیات دولت به منظور بررسی تبصره های لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بعدازظهر یکشنبه به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار و در این جلسه موادی از لایحه بودجه بررسی و تصویب شد.

 

منبع: اقتصاد آنلاین

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو