نخستین گزارش از محل ترور دانشمند ایرانی

منبع: برترین ها

13

1399/9/8

00:26


عصر جمعه دکتر فخری‌زاده از دانشمندان برجسته کشور توسط نیروهای دشمن و ضدانقلاب در منطقه دماوند تهران مورد ترور قرار گرفت و به شهادت رسید.

صداوسیما: عصر جمعه دکتر فخری‌زاده از دانشمندان برجسته کشور توسط نیروهای دشمن و ضدانقلاب در منطقه دماوند تهران مورد ترور قرار گرفت و به شهادت رسید.

در این ویدیو نخستین گزارش از محل ترور دانشمند ایرانی را می‌بینید. 

نخستین گزارش از محل ترور دانشمند ایرانی

 

مطالب مشابه