حریرچی به مجری سیما: برو با بچه‌ات عروسی بگیر!

منبع: برترین ها

17

1399/9/10

08:33


ویدئویی از واکنش معاون وزیر بهداشت به اظهارات مجری تلویزیون درباره بیماری کرونا را ببینید.

برترین‌ها: ویدئویی از واکنش معاون وزیر بهداشت به اظهارات مجری تلویزیون درباره بیماری کرونا را ببینید.

حریرچی به مجری سیما: برو با بچه‌ات عروسی بگیر!

مطالب مشابه