استاد ایرانی دانشگاه آکسفورد ، برنده ی جایزه سال فناوری در انگلیس (فیلم)

منبع: عصر ایران

13

1399/9/10

09:33


دستاوردی که می تواند افراد را از آشنایی به زبان های خارجی برای گفتگو با دیگران بی نیاز کند.

مطالب مشابه