اقامه نماز بر پیکر شهید محسن فخری‌زاده (فیلم)

منبع: عصر ایران

9

1399/9/10

10:48


شهید فخری زاده از دانشمندان هسته ای و دفاعی کشور بود که چند روز پیش در شهر آبسرد ترور شد.

مطالب مشابه