کوچه خاص و رنگی در تهران + تصاویر

کوچه خاص و رنگی در تهران + تصاویر


منبع: همگردی

2

1399/9/10

20:37


ایرنا/ کوچه رنگی پروژه ای است که در غالب طرح محله رنگی (دوستی) در منطقه 9 اجرا شده و قرار است کوچه های دیگری در این محل نیز رنگ آمیزی شوند.

در این پروژه که با هدف دوستی در محلات پرخطر دنبال می شود، ابتدا دیوارهای سیمانی کهنه تعمیر و به رنگی در می آیند که اهالی محل آن را انتخاب کرده اند و پس از آن کودکان و نوجوانان محل می توانند کف آسفالت کوچه را هم بر اساس طرح هایی که انتخاب شده رنگ آمیزی کند.

عکاس: مهران ریاضی

کوچه خاص و رنگی در تهران + تصاویر

کوچه خاص و رنگی در تهران + تصاویر

کوچه خاص و رنگی در تهران + تصاویر

کوچه خاص و رنگی در تهران + تصاویر

کوچه خاص و رنگی در تهران + تصاویر

کوچه خاص و رنگی در تهران + تصاویر

کوچه خاص و رنگی در تهران + تصاویر

کوچه خاص و رنگی در تهران + تصاویر

کوچه خاص و رنگی در تهران + تصاویر

کوچه خاص و رنگی در تهران + تصاویر