اهنگ من بی گناهم همیشه محکوم مرتضی جعفرزاده

اهنگ محلی اعدامی مرتضی جعفرزاده

اهنگ جدید مرتضی جعفرزاده اعدامی

دانلود آهنگ های محلی غمگین

 

متن اهنگ من بی گناه همیشه محکوم مرتضی جعفرزاده

حال دل من تو کنج زندون

خرابه مثله عاشق حیرون

همیشه میگم خدا مرگ و برسون

دانلود اهنگ حکمش قصاصه و دلش دلتنگ یاره مرتضی جعفرزاده

صدای دردام رسید به این استخون

حکم من اعدامه پابند تو پاهامه

طلوع خورشید و مینویسم نامه

دانلود اهنگ آدم اعدامی امید نداره مرتضی جعفرزاده

عمر من مثه آفتاب لب بومه

جرم دلم این بود عاشق دیونه

شدم اعدامی ک امید نداره

دانلود اهنگ همیشه میگم خدا مرگو برسون مرتضی جعفرزاده

حکمش قصاصه و دلش تنگ یاره

تو سلول سرد با دلی پردرد

مرگشو میخواد دیگه نداره چاره

دانلود اهنگ هوله دل من تو کنج زندون مرتضی جعفرزاده

حکم من اعدامه پابند تو پاهامه

طلوع خورشید و مینویسم نامه

عمر من مثه آفتاب لب بومه

دانلود اهنگ عمر من مثل آفتاب لب بومه مرتضی جعفرزاده

حکم دلم این بود عاشق دیونه

من بی گناهم همیشه محکوم

از زندگانی شده محروم

 دانلود اهنگ تو سلول سرد با دلی پر درد مرتضی جعفرزاده

به جرم عاشقی افتادم زندون

حکم من اعدامه پابند تو پاهامه

طلوع خورشید و مینویسم نامه

دانلود اهنگ به جرم عاشقی افتادم زندون مرتضی جعفرزاده

عمر من مثه آفتاب لب بومه

حکم دلم این بود عاشق دیونه

اهنگ اعدامی مرتضی جعفر زاده

سلامتی همه زندونیا

 چه بی گناه چه با گناه

آزادی همه دست بسته ها

 ای خدا

 من بی گناهم همیشه محکوم

 از زندگانیم شده ام محروم