همزمان با اعلام آمادگی علی کریمی؛ یک نامزد با جادوگر وارد انتخابات فدراسیون می شود!

منبع: طرفداری

52

1399/10/15

19:45


همزمان با اعلام آمادگی علی کریمی؛ یک نامزد با جادوگر وارد انتخابات فدراسیون می شود!

اعلام آمادگی علی کریمی برای حضور در انتخابات فدراسیون فوتبال، مهم ترین خبر مربوط به انتخابات اسفند ماه فوتبال بود اما پشت پرده اتفاق عجیب دیگری رخ داده است!

پای جادوگر به انتخابات فدراسیون فوتبال باز شد!

 به گزارش طرفداری، این تیتر می تواند شما را به اشتباه بیاندازد که منظور از جادوگر همان علی کریمی است که روزگاری جادوگر فوتبال آسیا بود و با توپ جادو می کرد اما نه، اشتباه نکنید، ماجرا چیز دیگری است...

 امروز همزمان با اعلام آمادگی علی کریمی برای حضور در انتخابات فدراسیون فوتبال که با استقبال گروهی از بزرگان فوتبال همراه بود، خبر رسید یکی از نامزدهای انتخابات که برای پیروزی در انتخابات روی ائتلاف با یکی از اعضای هیات رییسه فدراسیون حساب باز کرده، با همراهی یک جادوگر وارد رقابت انتخاباتی می شود.

 گفته می شود این جادوگر همان شخص ساکن حوالی کرج است که فوتبالی ها درباره اش داستان ها گفته اند. همان که بهنام ابوالقاسم پور تعریف می کرد برای سر در آوردن از رمز و رموز کارش با علی جانملکی به دیدنش رفته بود و همان لحظه یکی از مربیان لیگ برتری با او تماس گرفته بود و می پرسید تیمم را چطور تمرین بدهم؟

جناب جادوگر که یک مربی سابقا پر کار و در حال حاضر بیکار پایش را به فوتبال ایران باز کرد و البته سرمربی خانه نشین فعلی آن زمان درباره اش می گفت طرف دعانویس است و نفس حق دارد و ...، در گذشته با مربیان لیگ برتری همکاری می کرد و از روی حروف ابجد بازیکنان و با دانستن نام مادر بازیکنان، به مربیان طرف قراردادش ترکیب و تعویض می داد اما حالا که دست زیاد شده و برخی مربیان جادوگرهای دیگری برای خود استخدام کرده اند (یک مربی اورادی را روی کاغذ می نویسد و آن کاغذ را زیر پیراهن بازیکنان تیم خود به پارچه خاصی می دوزد، مربی دیگری لوح جادوگر دیگری را به همراه دارد و مربی دیگری هم بود که هفته ای سه بار به اتوبان تهران - فلان می رفت تا نظر جناب رمال را درباره طالع بازیکنان تیم خود و روز نحس و سعد آنها بپرسد و حتی خرید بازیکن را هم از طریق مشورت با همین شخص انجام می داد!) این جادوگر هم تغییر کاربری داده و این بار قصد ورود به انتخابات فدراسیون فوتبال را دارد و گویا به نامزد ساده لوح ریاست فدراسیون فوتبال هم وعده داده با فرمول او، سراغ هر یک از اعضای مجمع برود، آنها نامش را روی برگه رای می نویسند!

اگر علی کریمی سر حرفش بماند و برای شرکت در انتخابات فدراسیون فوتبال نام نویسی کند، رقابت جادوگر فوتبال با جادوگر حوالی کرج دیدنی می شود!

 

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو