مدیرعامل پتروشیمی رازی بازداشت شد

منبع: برترین ها

7

1399/10/24

00:17


علی اکبر احمدی دشتی مدیرعامل پتروشیمی رازی به اتهام تخلفات مالی و ارزی بازداشت شد.

خبرگزاری فارس: علی اکبر احمدی دشتی مدیرعامل پتروشیمی رازی به اتهام تخلفات مالی و ارزی بازداشت شد.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو