“تملت” ۵۲۷ ریال سود ساخت

منبع: ساتین

8

1399/10/24

00:19


به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت تامین سرمایه بانک ملت با سرمایه ۱۱هزار میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۹ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.
شرکت تامین سرمایه بانک ملت در دوره یاد شده، مبلغ ۳ هزار و ۶۸۵ میلیارد و ۸۷۲ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۵۲۷ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته افزایش ۲۹ درصدی را نشان می دهد.
یادآوری می‌شود “تملت” در دوره ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ (حسابرسی شده)، سود هر سهم را مبلغ ۴۱۰ ریال و سود خالص را ۲ هزار و ۸۶۷ میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال قید کرده است.

منبع : سنا