ویدئویی از همزیستی جالب انسان و روباه

منبع: برترین ها

7

1399/10/24

00:22


در روزگار سختی که انسان تکنولوژی زده در هیاهوی دیجیتال غرق شده، عاطفه و احساس مسئولیت در ایجاد رابطه‌ای دوستانه و مسالمت آمیز با روباه ستودنی و حیرت آور است.

برترین‌ها: در روزگار سختی که انسان تکنولوژی زده در هیاهوی دیجیتال غرق شده، عاطفه و احساس مسئولیت در ایجاد رابطه‌ای دوستانه و مسالمت آمیز با روباه ستودنی و حیرت آور است.

ویدئویی از همزیستی جالب انسان و روباه

مطالب مشابه