ماجرای پشت بام‌های ۴۰۰میلیون تومانی!

منبع: برترین ها

14

1399/10/24

01:09


برخی خانه‌ها چندین مالک دارند، یکی مالک پشت بام است، یکی زیرپله، دیگری زیرزمین!

همشهری آنلاین: برخی خانه‌ها چندین مالک دارند، یکی مالک پشت بام است، یکی زیرپله، دیگری زیرزمین!

برخی فروشنده‌ها ملک، پشت بام، راهرو، زیرزمین و حیاط را جداگانه می‌فروشند.

پشت بام از متری ۲ تا ۴ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.

ماجرای پشت بام‌های ۴۰۰میلیون تومانی!

تصویری


ویدئو