حرکاتِ زننده یک شاگرد نانوایی در تهران

منبع: برترین ها

8

1399/10/24

01:09


ویدئویی از حرکات عجیب یک شاگرد نانوایی در تهران با واکنش منفی کاربران فضای مجازی همراه شده است.

برترین‌ها: ویدئویی از حرکات عجیب یک شاگرد نانوایی در تهران با واکنش منفی کاربران فضای مجازی همراه شده است.

حرکاتِ زننده یک شاگرد نانوایی در تهران

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو