هنر طراحی با حنا توسط دختران افغان در شهر جلال آباد + عکس

منبع: همگردی

5

1399/10/24

01:13


جماران/ دختران افغان در شهر جلال آباد کابل، حنا را بر دستان خود طراحی کردند.

عکس: RAHMAT GUL, AP

هنر طراحی با حنا توسط دختران افغان در شهر جلال آباد + عکس