ویدئوی رنگی‌شده از ساخت برج کرایسلر در نیویورک

منبع: برترین ها

9

1399/10/24

09:24


ویدئوی رنگی شده از ساخت برج کرایسلر در نیویورک ۱۹۲۹ را ببینید.

برترین‌ها: ویدئوی رنگی شده از ساخت برج کرایسلر در نیویورک ۱۹۲۹ را ببینید.

ویدئوی رنگی‌شده از ساخت برج کرایسلر در نیویورک

مطالب مشابه