بیرون آوردن کامیونی با شاخه‌های انگور در هند (فیلم)

منبع: عصر ایران

3

1399/10/24

10:04


روستاییان در هند با شاخه‌های انگور کامیونی را از یک دره بیرون آوردند.

مطالب مشابه