طرح های بزرگ قاپ سرمایه گذاران را ربود

83

1399/10/24

16:32


اقتصادنیوز : روند سرمایه گذاری در بخش صنعت تا پایان پاییز ۹۹ چه سمت و سویی به خود گرفت؟ ارزیابی های صورت گرفته نشان دهنده آن است که در دوره زمانی مورد بررسی صنایع بزرگ بیشترین سهم از سرمایه گذاری را به خود اختصاص داده اند.

طرح های بزرگ قاپ سرمایه گذاران را ربود

به گزارش اقتصادنیوز ؛ ارزیابی های صورت گرفته از صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری در مدت زمان مورد بررسی نشان دهنده آن است که سرمایه گذاری پیش بینی و محقق شده در مدت زمان مورد بررسی از تعداد جواز و پروانه های بهره برداری ( توسعه ای و ایجادی) پیش گرفته که این امر نشان دهنده آن است که صنایع بزرگ در حال حاضر جذابیت بیشتری برای سرمایه گذاران دارند.

براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صمت در دوره زمانی مورد بررسی روند صدور جوازتاسیس به لحاظ تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی 40.3 درصدی داشته این در حالی که سرمایه پیش بینی شده برای مجوزهای صادره رشدی 50 درصدی را ثبت کرده که با این شرایط می توان گفت بیشترین سهم از جوازهای صادره (طرح های جدید) در مدت زمان مورد بررسی به طرح های بزرگ و سرمایه بر رسیده است.

اما در خصوص پروانه های بهره برداری صادره این روند شکل جدی تر داشته بطوریکه در مقایسه با رشد 8.3 درصدی صدور پروانه های بهره برداری به لحاظ تعداد در بخش (توسعه ای و ایجادی) سرمایه گذاری محقق شده رشدی 282.2 درصدی داشته است که این امر نشان می دهد که پای صنایع کلان در این بخش در میان است.

رشد سرمایه گذاری درمدت مذکور سال جاری به دلیل صدور پروانه های بهره برداری"شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس" با سرمایه گذاری بیش از 558.3 هزار میلیارد ریال، "شرکت کود شیمیایی اوره لردگان" با سرمایه گذاری بیش از 148.4 هزار میلیارد ریال و "مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب" با سرمایه گذاری بیش از 136.2 هزار میلیارد ریال اختصاص داشته است.

روند صدور جواز  

آمارها اعلام شده بیانگر آن است که در مدت زمان مورد بررسی در مجموع 27 هزار و 953 فقره جواز تاسیس صنعتی از ابتدای امسال تا پایان آبان‌ماه است صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی 40.3 درصدی داشته است.

  بررسی آمارهای رسمی منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی است سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای جواز تاسیس های صادره در این مدت 336 هزار و 878 میلیارد تومان پیش‌بینی شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشد 50درصدی داشته است.

پیش‌بینی می‌شود از محل مجوزهای تاسیس صادر شده برای 627 هزار و 548 نفر اشتغال‌زایی شود که حاکی از رشد 37.8 درصدی است.

رشد پروانه‌های بهره‌برداری

از سوی دیگر رصد داده های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که در مدت زمان مورد بررسی 5 هزار و 83 فقره پروانه بهره‌برداری صنعتی ایجادی و توسعه‌ای در کشور صادر شده است. این تعداد پروانه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 8.3 درصدی داشته است.

اما نکته قابل توجه در خصوص پروانه های بهره برداری صادره می توان به سرمایه گذاری محقق شده  در مدت زمان مورد بررسی اشاره کرد. براساس آمار اعلام شده سرمایه مورد نیاز برای طرح های به بهره برداری رسیده  148 هزار و 124 میلیارد تومان بوده  که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 282.2 درصدی داشته است.

وضعیت 12 زیرگروه

اما وضعیت سایر گروهها نشان دهنده آن است که در مدت زمان مورد بررسی 7 گروه به همراه ۱۶ زیرگروه از سوی این وزارتخانه در مجموع بررسی شده است.

براساس داده‌های اعلام شده برای بخش معدن زیرگروه‌های «پروانه اکتشاف»، «گواهی کشف» و «پروانه بهره‌برداری» نشان دهنده آن است که در مدت زمان مورد بررسی در مجموع 701 پروانه اکتشاف صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 4.8درصدی داشته است. 

جوازهای صادره برای گواهی کشف نیز در مدت زمان مورد بررسی رشدی 1.4 درصدی داشته، به‌طوری‌که در این مدت در مجموع 367 گواهی کشف صادر شده  است . برای زیرگروه پروانه بهره‌برداری نیز در مدت زمان مورد بررسی 462 مجوز صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی 3.8 درصدی داشته است.

از طرفی داده‌های آماری نشان می‌دهد در بخش «پروانه‌های صنفی» در مدت زمان مورد بررسی در مجموع 440 هزار و 156 فقره پروانه ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد 49.9 درصدی را به ثبت رسانده است.

برای بخش «تجارت خارجی» نیز ارزیابی ها نشان دهنده آن است که در مدت زمان مورد بررسی در مجموع 3 هزار و 530 فقره کارت بازرگانی صادره شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد افت 36.9 درصدی در این بخش بوده ایم.

برای گروه «تجارت الکترونیک» نیز دو زیر گروه «گواهی امضای الکترونیکی» و «نماد اعتماد الکترونیکی»  مورد ارزیابی قرار گرفته که و روند صدور جواز در مدت زمان مورد بررسی برای این دو گروه به ترتیب رشد 49.9 درصدی و 199 درصدی داشته است.

داده های اعلام شده نشان دهنده آن است که برای گروه نرم افزار نیز یک زیرگروه در نظر گرفته شده که مربوط به پروانه بهره برداری نرم افزار می شود و با توجه به داده های اعلام شده می توان گفت روند صدور جواز برای این گروه افتی 3.6 درصدی داشته است.

برای گروه «پژوهش، فنی و مهندسی، تحقیق و توسعه» نیز 6 زیرگروه آن ارزیابی شده است. در زیرگروه نخست که «جواز خدمات فنی و مهندسی» جانمایی شده در مدت زمان مورد بررسی 233 فقره جواز صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، افت 7.9 درصدی داشته است. همچنین تعداد «پروانه فنی و مهندسی» نیز در مدت زمان مذکور 119  فقره بوده که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل با افت 7.8 از سوی دیگر روند صدور «جواز تاسیس مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی» نیز دراین مدت افت 21.4 درصدی داشته و روند صدور «پروانه پژوهش مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی» نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل افتی 40 درصدی را تجربه کرده است. روند صدور گواهی تحقیق و توسعه نیز در مدت زمان مورد بررسی افتی 64.1 درصدی داشته و این افت برای پروانه تحقیق و توسعه برابر با 11.7 درصد بوده است.

جواز تاسیس 1

جواز 2

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو