سقوط اسکلت فلزی ساختمان در مشهد

منبع: برترین ها

7

1399/11/2

23:35


اسکلت فلزی ساختمان در حال ساخت در بولوار امامت مشهد بر اثر وزش شدید باد سقوط کرد.

جام جم: اسکلت فلزی ساختمان در حال ساخت در بولوار امامت مشهد بر اثر وزش شدید باد سقوط کرد.

سقوط اسکلت فلزی ساختمان در مشهد

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو