سه پیشنهادی که یوویچ به عشق اینتراخت رد کرد

منبع: ساتین

5

1399/11/3

00:37


لوکا یوویچ مهاجم صرب رئال مادرید در تابستان گذشته پیشنهادهایی بهتر از اینتراخت فرانکفورت را هم داشت اما این پیشنهادها را رد کرد تا به تیم سابقش برگردد چرا که فکر می کرد بهترین گزینه برای او بازگشت به تیم سابقش است و فعلا نیز همین اتفاق رخ داده است.

در حقیقت بیلد گزارش داده است که یوویچ از تیم های مختلفی پیشنهاد داشت اما در نهایت پذیرفت که به اینتراخت برود چرا که فکر می کرد شانس بیشتری برای موفقیت دارد آن هم در حالی که پیشنهادهایی نظیر ولورهمپتون، میلان و وستهام از نظر مالی برای وی خیلی خوشایندتر و بهتر بود.

ساعت بازی رئال مادرید امشب باشگاه رئال مادرید اخبار فوتبال خارجی اخبار فوتبال اسپانیا اخبار رئال مادرید

منبع : مرجع خبری رئال مادرید

تصویری


ویدئو