ایستاده یخ زدن حیوانات در سرمای قزاقستان!

منبع: برترین ها

7

1399/11/3

01:46


بر اثر بارش و باد‌های شدید در قزاقستان، دما در برخی نقاط این کشور تا ۵۶- سانتیگراد کاهش یافت. این شدت سرما باعث یخ زدن بسیاری از حیواناتی، چون سگ و خرگوش شد.

باشگاه خبرنگاران: تصاویری عجیب از یخ زدن حیوانات در سرمای قزاقستان را مشاهده می‌کنید.

بر اثر بارش و باد‌های شدید در قزاقستان، دما در برخی نقاط این کشور تا ۵۶- سانتیگراد کاهش یافت. این شدت سرما باعث یخ زدن بسیاری از حیواناتی، چون سگ و خرگوش شد.

ایستاده یخ زدن حیوانات در سرمای قراقستان!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو