جر و بحث معتضد و زیباکلام درباره تاریخ پهلوی

منبع: برترین ها

11

1399/11/3

04:59


در برنامه قبل انقلاب که از شبکه مستند سیما پخش می شود خسرو معتضد و صادق زیباکلام درباره تاریخ ایران قبل از انقلاب در دوره رضا شاه به بحث پرداختند.

صداوسیما: در برنامه قبل انقلاب که از شبکه مستند سیما پخش می شود خسرو معتضد و صادق زیباکلام درباره تاریخ ایران قبل از انقلاب در دوره رضا شاه به بحث پرداختند.

جر و بحث معتضد و زیباکلام در برنامه تلویزیونی

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو