(ویدیو) پیام احساسی مهران غفوریان برای مهرداد میناوند

منبع: فرارو

15

1399/11/3

09:46


مهران غفوریان برای مهرداد میناوند پیامی احساسی فرستاد.

(ویدیو) پیام احساسی مهران غفوریان برای مهرداد میناوند

پیام احساسی مهران غفوریان برای سلامتی مهرداد میناوند که در بستر بیماری و مبارزه با ویروس کرونا است، را ببینید.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو