استرالیا پس از آتش سوزی + عکس

استرالیا پس از آتش سوزی + عکس


12

1399/11/3

10:10


یک عکاس استرالیایی بنام تام گلدنر پس از آتش سوزی های گسترده استرالیا آسیب ها و پیامدهای مناظر تلف شده ی استرالیا را به تصویر می کشد.

استرالیا پس از آتش سوزی + عکس

استرالیا پس از آتش سوزی + عکس

استرالیا پس از آتش سوزی + عکس

استرالیا پس از آتش سوزی + عکس

استرالیا پس از آتش سوزی + عکس

استرالیا پس از آتش سوزی + عکس

استرالیا پس از آتش سوزی + عکس

منبع: میزان

تصویری


ویدئو