چگونه می‌توانم بفهمم که روحم آزاد است یا اسیر؟

منبع: حوزه

8

1399/11/3

10:50


حوزه/ شهید مطهری درباره این موضوع صحبت می‌کند که «چگونه می‌توانم بفهمم که روحم آزاد است یا اسیر؟».

به گزارش خبرگزاری حوزه، در صفحه مجازی بنیاد علمی و فرهنگی شهید مطهری فیلمی از سخنان وی منتشر شده و آن شهید درباره این موضوع صحبت می‌کند که «چگونه می‌توانم بفهمم که روحم آزاد است یا اسیر؟».

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو