توهین یک روحانی به رئیس جمهور در تلویزیون (فیلم)

منبع: عصر ایران

7

1399/11/3

12:49


توهین احمد جهان‌بزرگی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، به روحانی در تلویزیون را ببینید.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو