سگی که ۶روز بیرون بیمارستان منتظر صاحبش ماند

منبع: برترین ها

8

1399/11/3

16:40


بونجوک نام سگ فداکاری است در ترکیه، او آمبولانسی که صاحبش را به بیمارستان می‌برد را دنبال کرد و شش روز بیرون منتظر ماند تا صاحبش مرخص شود.

برترین‌ها: بونجوک نام سگ فداکاری است در ترکیه، او آمبولانسی که صاحبش را به بیمارستان می‌برد را دنبال کرد و شش روز بیرون منتظر ماند تا صاحبش مرخص شود.

خانواده آقای کمال، صاحب بونجوک، چندین دفعه سعی کردند تا او را به خانه ببرند ولی هر دفعه این سگ فرار کرده و به بیرون بیمارستان رفت.

سگی که ۶روز بیرون بیمارستان منتظر صاحبش ماند

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو