حادثه خطرناک در پیست دربندسر!

منبع: برترین ها

9

1399/11/3

18:34


در این فیلم، بدلیل خطای اپراتور، یک کودک که پای پدرش را گرفته، از روی «تله سیژ» به پایین پرتاب می‌شود.

انتخاب: در این فیلم، بدلیل خطای اپراتور، یک کودک که پای پدرش را گرفته، از روی «تله سیژ» به پایین پرتاب می‌شود.

 پیست دربندسر که برای ورودی هر نفر از ۲۳۰ تا ۶۰۰ هزار تومان از افراد می‌گیرد، با امکاناتی فرسوده و در شرایط کرونا بازگشایی شده است.

حادثه خطرناک در پیست دربندسر!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو