فیلم | بدون تعارف با رفیق ۳۸ ساله حاج قاسم

منبع: حوزه

8

1399/11/3

21:51


مرتضی حاجی باقری همرزم و رفیق چهل ساله حاج قاسم سلیمانی با حضور در برنامه بدون تعارف خاطرات جالب و شنیده نشده ای از ایشان را بیان کرد.

فیلم | بدون تعارف با رفیق ۳۸ ساله حاج قاسم

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو