نقل یک مکاشفه مستند توسط استاد مطهری

منبع: حوزه

12

1399/11/5

06:11


حوزه/ در این فیلم شهید مطهری یک مکاشفه مستند را نقل می‌کند و درباره آن توضیح می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری حوزه، در صفحه مجازی بنیاد علمی‌وفرهنگی شهید مطهری فیلمی از سخنان آن مرحوم منتشر و در توضیح آن نوشته شده است: «نقل یک مکاشفه مستند توسط استاد مطهری در جمع روشنفکران».

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو