درگیری اراذل و اوباش با کارکنان بیمارستانی در گرگان (فیلم)

منبع: عصر ایران

6

1399/11/5

09:22


عاملان شرارت علیه بیمارستان گرگان بازداشت شدند.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو