ماده جدیدی که آتش را در سریع‌ترین زمان خاموش می‌کند (فیلم)

منبع: عصر ایران

7

1399/11/5

13:32


ماده جدیدی که آتش را در سریع‌ترین زمان خاموش می‌کند.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو