نمایندگان عصبانی بهارستان (فیلم)

منبع: عصر ایران

7

1399/11/5

16:48


عصبانیت و واکنش‌های نمایندگان مجلس به عنابستانی خلاصه نمی‌شود و پیش از او نیز نمایندگان دیگری با مردم تند و توهین آمیز برخورد کرده اند.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو