جزئیات چک‌های جدید

منبع: برترین ها

10

1399/11/5

18:13


چک‌های جدید یک بارکد دو بعدی دارد که گیرنده می‌تواند با اسکن بارکد، وضعیت اعتباری صادرکننده را استعلام کنند.

شبکه خبر: سخنگوی اجرای قانون چک اعلام کرد: چک های جدید به رنگ صورتی و بنفش است.

چک‌های جدید یک بارکد دو بعدی دارد که گیرنده می‌تواند با اسکن بارکد، وضعیت اعتباری صادرکننده را استعلام کنند.

اگر چک در سامانه صیاد ثبت نشود بانک نمی‌تواند مبلغ آن را پرداخت کند.

جزئیات چک‌های جدید

تصویری


ویدئو