استاد الدوحه قطر: قرارداد مهدی ترابی با العربی فسخ شد

منبع: طرفداری

10

1399/11/6

00:05


استاد الدوحه قطر: قرارداد مهدی ترابی با العربی فسخ شد

قرارداد ترابی با العربی قطر فسخ شده است.

مهدی ترابی، از العربی قطر جدا شد.

به گزارش طرفداری و به نقل از سایت استاد الدوحه قطر؛ یوسف المساکنی، بازیکن تونسی الدحیل به العربی قطر پیوسته است.

این سایت مدعی شد که مساکنی جایگزین مهدی ترابی شده است که به تازگی قراردادش را با العربی فسخ کرده است.

در ادامه این گزارش آمده است که مهدی ترابی انتظارات را در این تیم برآورده نکرده و چیزی به خط حمله العربی اضافه نکرده است.

گفتنی است؛ تیم هایی از ایران نظیر پرسپولیس، سپاهان و تراکتور خواهان ترابی هستند و گفته می شود که پرسپولیس هدف اول ترابی برای بازگشت به لیگ برتر است.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو