دو سناریو درباره روند بازگشت ایران به بازار نفت + فیلم

5

1399/11/6

06:42


با ورود بایدن به کاخ سفید چه چیزی در انتظار ایران است؛ مخصوصا در حوزه فروش نفت؟ این سوالی است که خیلی ها می پرسند و جواب های متفاوتی می شنوند.

 اما می شود گفت که به طور کلی، دو سناریو برای جواب دادن به این سوال می توان شمرد. سناریوهایی که در دو سوی طیف هستند و ایده هایی متفاوت از هم مطرح می کنند.

 

منبع: اکوایران

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو