بلایی که طوفان بر سر ماشین‌ها آورد + عکس

بلایی که طوفان بر سر ماشین‌ها آورد + عکس


5

1399/11/6

07:57


شکستن درختان خیابانی در ساحل آرنال اسپانیا - طوفانی با وزش باد تا 130 کیلومتر در ساعت باعث سقوط درختان ، شاخه ها ، خطوط برق شده و چندین راه را مسدود کرده است.

بلایی که طوفان بر سر ماشین‌ها آورد + عکس

بلایی که طوفان بر سر ماشین‌ها آورد + عکس

بلایی که طوفان بر سر ماشین‌ها آورد + عکس

بلایی که طوفان بر سر ماشین‌ها آورد + عکس

بلایی که طوفان بر سر ماشین‌ها آورد + عکس

بلایی که طوفان بر سر ماشین‌ها آورد + عکس

بلایی که طوفان بر سر ماشین‌ها آورد + عکس

بلایی که طوفان بر سر ماشین‌ها آورد + عکس

 

تصویری


ویدئو