علت قطع برق، کمبود گاز است (فیلم)

منبع: عصر ایران

13

1399/11/8

09:02


مدیر کل مدیریت مصرف توانیر: قطعی برق بخاطر کمبود گاز است؛ میزان گاز دریافتی ما خیلی کمتر از اعداد اعلام شده توسط شرکت گاز است.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو