حرکت ترسناک شرکت کننده عصر جدید (فیلم)

منبع: عصر ایران

12

1399/11/8

10:25


در بخشی از اجرای گروه ضربان در مرحله نیمه‌نهایی مسابقه عصر جدید یکی از شرکت کنندگان با گردن خودش روی میله بارفیکس رفت.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو