استخدام نیروی خدماتی جهت شرکت صنعتی در تهران

10

1399/11/8

11:09


به نیروی خدماتی (آبدارچی) آقا با ظاهر موجه زیر 45 سال سن جهت شرکت صنعتی در تهران (شاد آباد) نیازمندیم.
داخلی 101 و 200

اطلاعات تماس

تلفن 0216xxxxxxx (نمایش کامل)

تصویری


ویدئو