محکومیت سنگین رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی

16

1399/11/8

11:14


رئیس اسبق سازمان خصوصی‌سازی به اتهام تخلف در واگذاری شرکت‌ها به ۱۵ سال حبس محکوم شد.

محکومیت سنگین رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی

یک منبع آگاه در خصوص حکم رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی، اظهار کرد: میرعلی اشرف پوری حسینی به ۱۵ سال حبس محکوم شده است.

دادگاه رسیدگی به پرونده پوری حسینی، رئیس اسبق سازمان خصوصی‌سازی آذرماه امسال در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران و به ریاست قاضی جواهری به صورت علنی برگزار شد.

آن طور که در کیفرخواست بیش از ۲۰۰ صفحه‌ای وی آمده است در زمان تصدی پوری حسینی بر سازمان خصوصی سازی، بخش زیادی از واگذاری‌ها بدون رعایت تشریفات قانونی انجام شده و شرکت‌ها بدون رعایت مقررات به افرادی واگذار شده که صلاحیت اداره این شرکت‌ها را نداشتند.

منبع: ایلنا

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو