استخدام مکانیک با دستگاه دیاگ به صورت درصدی در تهران

9

1399/11/8

11:16


به مکانیک با دستگاه دیاگ به صورت درصدی جهت کار در تعویض روغنی در محدوده ستارخان در تهران نیازمندیم.

اطلاعات تماس

تلفن 0216xxxxxxx (نمایش کامل)

تصویری


ویدئو