عملکرد ناجا در اجرای طرح کاهش زنجیره انتقال بیماری کرونا

13

1399/11/8

11:23


عملکرد ناجا در اجرای طرح کاهش زنجیره انتقال بیماری کرونا

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، عملکرد ناجا در اجرای طرح کاهش زنجیره انتقال بیماری کرونا طی روز گذشته ششم بهمن ماه سال 99 بدین شرح است.

1- نیروهای به کارگیری شده 3555 نفر

2- نقاط اجرای طرح: 1958

3- کاهش صفر درصدی تردد خودروها نسبت به مدت مشابه سال قبل

4- اقدامات انتظامی مرتبط با صنوف:

*بازدید 7260 مورد

* تذکر و صورتجلسه: 5261 مورد

*پلمب: 157 مورد

5- تذکر لسانی به رانندگان خودروها: 17027 مورد

6- خودروهای عودتی 8416 دستگاه

7- موارد اعمال قانون:

*جریمه (طرح محدودیت شبانه): 106282 خودرو

* جریمه مناطق نارنجی: 704 خودرو

*جریمه مناطق قرمز: 0 خودرو

*ضمنا در روز گذشته 24057 پیامک به رانندگان خاطی ارسال شده است.#


تصویری


ویدئو