آقای ترامپ ببند اون دهنت رو + عکس

5

1399/11/8

11:29


جنجال‌های رئیس جمهور سابق ادامه دارد؛ دروغ گویی‌های ترامپ و صحبت های نژادپرستانه و تفرقه افکنانه او طی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، سوژه کارتونی در صفحه ترامپتون‌اوراما شد.

آقای ترامپ ببند اون دهنت رو + عکس

آقای ترامپ ببند اون دهنت رو + عکس

 

تصویری


ویدئو