زل زدن «پلنگ وحشی ملانیست» به دوربین + عکس

21

1399/11/8

11:31


پلنگ وحشی با شکوه ملانیستیک بر بالای درخت - کارناتاکا ، هند جنوبی.

زل زدن «پلنگ وحشی ملانیست» به دوربین + عکس

زل زدن «پلنگ وحشی ملانیست» به دوربین + عکس

 

تصویری


ویدئو