به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت طلا امروز در بازار ایران روند صعودی را تجربه کرد، در مقابل بازار جهانی شاهد کاهش قیمت هاست.

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۴۵ (یک هزار و هشتصد و چهل و پنج ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۵۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۴۵ -۰.۵۱ 06:00
۱,۸۵۵ -۱۰ -۰.۵۴ روز قبل
۱,۸۶۵ ۹ ۰.۴۸ ۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۳.۳۳ درصدی، از ۱,۰۳۲,۲۰۰ (یک میلیون و سی و دو هزار و دویست) تومان به ۱,۰۶۷,۸۰۰ (یک میلیون و شصت و هفت هزار و هشتصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۰۶۷,۸۰۰ ۳۵,۶۰۰ ۳.۳۳ 11:18
۱,۰۳۲,۲۰۰ -۳۲,۸۰۰ -۳.۱۸ روز قبل
۱,۰۶۵,۰۰۰ ۳,۲۰۰ ۰.۳ ۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۱۵۶۰۰۰ تومان افزایش، ۴,۶۲۵,۰۰۰ (چهار میلیون و ششصد و بیست و پنج هزار) تومان نرخ گذاری شد.