آشنایی با حسگر فشار هوای ورودی مانیفولد خودرو

منبع: رکنا

8

1399/11/8

11:43


آشنایی با حسگر فشار هوای ورودی مانیفولد خودرو

حسگر فشار هوای مانیفولد ورودی روی سینی فن خنک کننده رادیاتور در جلوی خودرو قرار دارد.

به گزارش رکنا ، این حسگر ازنوع مقاومت پیزوالکتریک وبا ولتاژ ۵ ولت توسط ECU تغذیه می شود.

حسگر فشار هوای مانیفولد ورودی، فشار هوای داخل مانیفولد ورودی را به طور مداوم اندازه گیری کرده وبه صورت تغییر ولتاژ به پردازشگر موتورECU ارسال می کند.

1⃣ -سوئیچ را در حالت off قرار دهید.

2⃣ -دسته سیم یدکی مابین کانکتور حسگر فشار هوای ورودی و کانکتور دسته سیم آن وصل کنید.

3⃣ -مولتی متر را در وضعیت اندازه گیری ولتاژ DC قرار دهید.

4⃣ -پراپ های مولتی متر رابه دسته سیم یدکی (پایه های۱و۲) وصل کنید.

اخطار: از اتصال پراپ ها یا سیم های دسته سیم یدکی جلوگیری کنید.

1⃣ -موتور را روشن کنید.

2⃣ -دورموتور را تغییرداده ومقدار ولتاژ از روی مولتی قرائت کنید،

3⃣ مقدار ولتاژ حسگر فشار هوای ورودی ۰/۳ الی۴/۸ ولت است، سپس به مرحله بعدبروید،

4⃣ -دسته سیم حسگر فشار هوای ورودی را از لحاظ قطع بودن بررسی کنید.

5⃣ -کابل منفی باتری را جدا کنید.

6⃣ -دسته سیم حسگر و فشار هوای ورودی را جدا کنید.

7⃣ -کانکتور خاکستری رنگ(M۲) را از ECU جدا کنید.

8⃣ -مولتی متر را در وضعیت اندازه گیری اهمی یا تست دیودی قرار دهید.

9⃣ -چگونگی ارتباط مدار در دسته سیم و ترمینال ها رابررسی کنید.

 -مابین ترمینال ۱ کانکتور حسگر و ترمینالC۱ ازسوکت کانکتور ECU.

 -مابین ترمینال ۲ کانکتور حسگر و ترمینال A۲ از سوکت کانکتور ECU.

 -مابین ترمینال۳ کانکتور حسگر وترمینالE۱ از سوکت کانکتور ECU.

توجه: خرابی یا عملکرد نامطلوب حسگر فشار هوای ورودی map و ضعیت های زیر را ایجاد می کند:

۱-دور آرام ناپایدار.

۲-مصرف سوخت زیاد (خام سوزی).

۳-خاموش شدن موتور.

۴-کاهش قدرت موتور.

۵-خروج دود سیاه از اگزوز.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو