به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت دلار و پوند امروز در بازار آزاد افزایش یافت، در مقابل یورو ثبات قیمت را تجربه کرد. 

قیمت دلار، یورو و پوند امروز هشتم بهمن 99

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۳,۸۵۰ (بیست و سه هزار و هشتصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۳.۸۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۳,۸۵۰ ۹۳۰ ۳.۸۹ ۱۱:۱۵
۲۲,۹۲۰ -۶۸۰ -۲.۹۷ روز قبل
۲۳,۶۰۰ -۵۰ -۰.۲۲ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۱.۳۱ درصدی، از ۲۲,۱۳۷ (بیست و دو هزار و یکصد و سی و هفت ) تومان به ۲۲,۴۳۱ (بیست و دو هزار و چهارصد و سی و یک ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۲,۴۳۱ ۲۹۴ ۱.۳۱ ۱۱:۱۵
۲۲,۱۳۷ -۶۷ -۰.۳۱ روز قبل
۲۲,۲۰۴ -۳۸۰ -۱.۷۲ ۲ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد امروز بدون تغییر است و ۲۷,۸۷۵ (بیست و هفت هزار و هشتصد و هفتاد و پنج ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۸۷۵ ۰ ۰ ۱۰:۰۰
۲۷,۸۷۵ -۷۶۸ -۲.۷۶ روز قبل
۲۸,۶۴۳ -۱۵۷ -۰.۵۵ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل، با ۸۴ تومان افزایش، ۳۱,۴۹۸ (سی و یک هزار و چهارصد و نود و هشت ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۱,۴۹۸ ۸۴ ۰.۲۶ ۱۰:۰۰
۳۱,۴۱۴ -۸۸۲ -۲.۸۱ روز قبل
۳۲,۲۹۶ -۹۰ -۰.۲۸ ۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

درهم امارات (حواله) امروز با افزایش ۳.۸۶ درصدی، از ۶,۴۷۰ (شش هزار و چهارصد و هفتاد ) تومان به ۶,۷۳۰ (شش هزار و هفتصد و سی ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۷۳۰ ۲۶۰ ۳.۸۶ ۱۱:۱۶
۶,۴۷۰ -۹۰ -۱.۴ روز قبل
۶,۵۶۰ ۱۰ ۰.۱۵ ۲ روز پیش

 

قیمت لیر ترکیه امروز

همچنین لیر ترکیه با افزایش ۳.۶۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۲۷۰ (سه هزار و دویست و هفتاد ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا امروز با کاهش ۰.۱۱ درصدی، از ۱۸,۰۴۲ (هجده هزار و چهل و دو ) تومان به ۱۸,۰۲۱ (هجده هزار و بیست و یک ) تومان رسید.

قیمت دلار استرالیا امروز

در بازار امروز دلار استرالیا نسبت به روز قبل ، با ۷۰۰ تومان افزایش، ۱۸,۸۷۰ (هجده هزار و هشتصد و هفتاد ) تومان نرخ گذاری شد.