پیام توئیتری روحانی در دفاع از وزیر ارتباطات

منبع: برترین ها

9

1399/11/8

11:57


رییس‌جمهور در حمایت از آذری جهرمی اعلام کرد: اگر می‌خواهید کسی را محاکمه کنید، آن فرد من هستم نه وزیر جوان.

برترین‌ها: رییس‌جمهور در حمایت از آذری جهرمی اعلام کرد: اگر می‌خواهید کسی را محاکمه کنید، آن فرد من هستم نه وزیر جوان.

پیام توئیتری روحانی در دفاع از وزیر ارتباطات

مطالب مشابه