گیاه سنبل آبی و آزولای سبز، خطری برای تالاب انزلی

گیاه سنبل آبی و آزولای سبز، خطری برای تالاب انزلی


منبع: برترین ها

22

1399/11/8

11:57


 تالاب انزلی این عروس زیبا ساحل نشین اینک در حال جان دادن است و در تنهایی غریبی در جدال با اهریمنان خوش خط و خالی چون سنبل آبی و آزولای سبز؛ آرام آرام می رود که میدان را به دشمن واگذارد.

خبرگزاری ایرنا: تالاب انزلی این عروس زیبا ساحل نشین اینک در حال جان دادن است و در تنهایی غریبی در جدال با اهریمنان خوش خط و خالی چون سنبل آبی و آزولای سبز؛ آرام آرام می رود که میدان را به دشمن واگذارد.
 

گیاه سنبل آبی و آزولای سبز، خطری برای تالاب انزلی

 
مردابی بی نظیر که این روزها با دسته گلهایی که آدمیان به آب دادند از قطع درختان و ورود رسوب ، سموم و فاضلاب خانگی تا .خیمه زدن بختکی چون سنبل آبی و آزولا بر آن ، جریان حیات در شریان هایش در حال متوقف شدن است. بدون تردید اگر این روند با همین شرایط ادامه یابد و چاره ای اساسی برای آن اندیشیده نشود تا چند سال دیگر حسرت دیدن این تالاب را خواهیم داشت.
 

گیاه سنبل آبی و آزولای سبز، خطری برای تالاب انزلی

گیاه سنبل آبی و آزولای سبز، خطری برای تالاب انزلی

گیاه سنبل آبی و آزولای سبز، خطری برای تالاب انزلی

گیاه سنبل آبی و آزولای سبز، خطری برای تالاب انزلی

گیاه سنبل آبی و آزولای سبز، خطری برای تالاب انزلی

گیاه سنبل آبی و آزولای سبز، خطری برای تالاب انزلی

گیاه سنبل آبی و آزولای سبز، خطری برای تالاب انزلی

گیاه سنبل آبی و آزولای سبز، خطری برای تالاب انزلی

گیاه سنبل آبی و آزولای سبز، خطری برای تالاب انزلی

گیاه سنبل آبی و آزولای سبز، خطری برای تالاب انزلی

گیاه سنبل آبی و آزولای سبز، خطری برای تالاب انزلی

گیاه سنبل آبی و آزولای سبز، خطری برای تالاب انزلی

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو