جهانگیری: آنقدر حرف می‌زنم تا خسته شوید!

منبع: برترین ها

10

1399/11/8

11:59


معاون اول رییس‌جمهوری در واکنش به این موضوع که آیا کاندید انتخابات ریاست جمهوری می‌شوید یا خیر، سکوت کرد و گفت: فرصت برای حرف زدن زیاده آنقدر حرف می‌زنم که خسته شوید.

خبرگزاری تسنیم: معاون اول رییس‌جمهوری در واکنش به این موضوع که آیا کاندید انتخابات ریاست جمهوری می‌شوید یا خیر، سکوت کرد و گفت: فرصت برای حرف زدن زیاده آنقدر حرف می‌زنم که خسته شوید.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری در واکنش به این موضوع که آیا کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری می‌شوید یا خیر، سکوت کرد و گفت: فرصت برای حرف زدن زیاد است، آنقدر حرف می‌زنم که خسته شوید.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو